plankaart entree zwembad Krommerijn

In het ontwerp wordt de relatie de Kromme Rijn opgezocht en zichtbaar gemaakt. Lange lijnen ontsluiten het voorplein en de parkeerplaatsen. Het lijnenpatroon van gebakken klinkers, passend bij de gevelsteen, en de lage esdoornhagen versterken de richting en geven het terrein aan weerszijden van de Weg naar Rhijnauwen samenhang. Het terrein is uitgevoerd met grasbetonstenen zodat water kan infiltreren en het groene beeld past bij de Kromme Rijn en als entree tot de landgoederenzone. De Weg naar Rhijnauwen is in het ontwerp versmald en voorzien van groene bermen (wadi’s) en bomen. Het voorplein geeft het nieuwe gebouw de uitstraling en ruimte die het verdient. De banken bieden een zitplaats in de schaduw en in de zon. De groene stempels die aan de banken gekoppeld zijn geven plek aan de frisgroene bomen en planten en het beeld van de zwemmende dame in de as van de entree.

het voorplein, het fietsparkeren en de parkeerplaats in lange lijnen richting de Kromme Rijn
profielen entree Zwembad Krommerijn

Het kunsthekwerk (kunstenaar Johan Haanstra) is zorgvuldig opgemeten, verwijderd en opgeknapt. Hiervoor is een gedetailleerde tekening gemaakt, zodat het hekwerk in het nieuwe ontwerp ingepast kon worden. In samenspraak met de weduwe van de kunstenaar, de kunstcommissie en het zwembad heeft het hek een nieuwe betekenis gekregen. De afbeeldingen liggen in het verlengde van de rijlopers.

historische hekwerk kreeg nieuwe betekenis binnen ontwerp entree

Stadsingenieurs Gemeente Utrecht
architect:  Jeanne Dekkers Architectuur
ontwerp:    2013
uitvoering: 2014