historische foto's Vinkenburgstraat

De Vinkenburgstraat is het laatste puzzelstukje die de herinrichting rondom de Neude compleet maakt. De drielingen in de rabatstrook, de natuurstenen strek en de novoton klinkers in de loper, kortom de principes van de binnenstad worden hier toegepast. 

plankaart ontwerp Vinkenburgstraat

De Vinkenburgstraat is het laatste puzzelstukje die de herinrichting rondom de Neude compleet maakt. De drielingen in de rabatstrook, de natuurstenen strek en de novoton klinkers in de loper, kortom de principes van de binnenstad worden hier toegepast. Voor specifieke oplossingen zoals de aansluiting op de Oudegracht, de inpassing van de filmtegels en de detaillering van boomspiegels en lichtmasten zijn details uitgetekend.

De bestaande gevelverlichting en de drie Pyke Koch masten, die in het brede deel van de Vinkenburgstraat staan, blijven gehandhaafd. De eerste mast vanaf de Neude wordt iets verplaatst zodat daarmee de daar geplaatste keien verwijderd kunnen worden

Alle bestaande bomen blijven behouden in in het plan en krijgen een grotere boomspiegel. De groeiplaats wordt verbetert en zoveel mogelijk regenwater wordt in het ontwerp naar de bomen geleidt.

In het ontwerp wordt langs de gevel van de Neudeflat lage banken geplaatst. De Helios Z bank heeft geen leuning en een klassiek uiterlijk dat goed bij de historische binnenstad en Pyke Koch lichtmasten past. 

De bestaande filmtegels worden teruggeplaatst in de nieuwe bestrating. Los van de nieuwe rabatstrook net rechts van het midden van de straat. Het vervolg van de tegels het brede deel van de Vinkenburgstraat is aangegeven op de tekening.

profielen van het ontwerp
detailuitwerkingen
MINTSKE landschapsontwerp

in opdracht van:  Stadsingenieurs gemeente Utrecht
ontwerp:          2020
uitvoering:       2021