Voor de omgevingsvisie van de gemeente Goeree Overflakkee heeft MINTSKE landschapsontwerp de kaarten gemaakt. Op de kaarten is de toekomstvisie, de lopende ontwikkelingen en bijvoorbeeld de ambities met betrekking tot duurzaamheid en vitaliteit verbeeld. De kaarten met bijbehorende legenda zijn opgenomen in het Koersdocument Goeree Overflakkee en te raadplegen via de website.

Omgevingsvisie Goeree Overflakee: kaart aantrekkelijk eiland
Omgevingsvisie Goeree Overflakee: kaart duurzaam en innovatief eiland
Omgevingsvisie Goeree Overflakee: kaart vitaal eiland
Omgevingsvisie Goeree Overflakee: kaart lopende ontwikkelingen
Omgevingsvisie Goeree Overflakee: kaart aanvullende verkenningen
MINTSKE landschapsontwerp

opdrachtgever:  gemeente Goeree Overflakkee

ontwerp:        2019