De Lange Nieuwstraat loopt van de Agnietenstraat met het Centraal Museum en de imposante gevel van de Fundatie van Renswoude tot het plein bij de rechtbank met de monumentale platanen. Een unieke straat in het Middeleeuwse weefsel van de stad, precies tussen en evenwijdig aan het water van de Oudegracht en de Nieuwegracht. Het zicht op de Dom is een van de pluspunten van de straat. De historische kromming geeft telkens een andere beleving van de straat en de Dom verschuift mee in het blikveld. De verschillende historische gevels, de stegen en de natuurstenen stoepen krijgen in het ontwerp.

plankaart ontwerp Lange Nieuwstraat

De Lange Nieuwstraat is een straat die qua breedte sterk wisselend is, soms is enkel ruimte voor een rijbaan met aan weerszijden een trottoir, op andere delen is ook ruimte voor andere functies zoals parkeren en fietsparkeren. Het ontwerp is een samenspel tussen de beschikbare ruimte, de functies en de historische as tussen de gevels. De aanwezigheid van de natuurstenen stoepen, soms met trappen, hekwerken of toegangen naar souterrains is een randvoorwaarde voor het ontwerp. en het aanbieden van een comfortabel trottoir aan de westzijde. Het vrije trottoir zorgt voor oriëntatie en overzicht en bied de voetganger een rijkdom aan vele stegen die de Lange Nieuwstraat met de Oudegracht verbinden.
Het ritme van lichtmasten, naast de rijbaan en aan weerszijden van de straat wordt, net zoals in de Korte Nieuwstraat, doorgezet. Door het autoparkeren en het fietsparkeren met elkaar te combineren blijft het westelijk trottoir vrij en overzichtelijk waardoor rust in het straatbeeld ontstaat. De bestaande bomen die in de straat staan worden in het ontwerp ingepast.

profielen ontwerp Lange Nieuwstraat
ontwerp Lange Nieuwstraat detaillering
Het gerealiseerde ontwerp voor de Lange Nieuwstraat
MINTSKE landschapsontwerp

in opdracht van:  Stadsingenieurs gemeente Utrecht
ontwerp:          2018-2020
uitvoering:       2021