De Lange Nieuwstraat loopt van de Agnietenstraat met het Centraal Museum en de imposante gevel van de Fundatie van Renswoude tot het plein bij de rechtbank met de monumentale platanen. Een unieke straat in het Middeleeuwse weefsel van de stad, precies tussen en evenwijdig aan het water van de Oudegracht en de Nieuwegracht.

De Lange Nieuwstraat wordt ingericht volgens de principes van het Openbare Ruimte Plan Binnenstad. De profielindeling, de toe te passen materialen en de inrichtingsprincipes liggen hiermee vast. De materialen, klinkers en natuurstenen banden passen bij de historische binnenstad. Andere principes zijn het minimale hoogteverschil tussen band rijloper en trottoir (5-7 cm) en het parkeren op trottoir
Het zicht op de Dom is een van de pluspunten van de straat. De historische kromming geeft telkens een andere beleving van de straat en de Dom verschuift mee in het blikveld. De verschillende historische gevels, de stegen en de natuurstenen stoepen krijgen in het ontwerp.

plankaart ontwerp Lange Nieuwstraat

De Lange Nieuwstraat is een straat die qua breedte sterk wisselend is, soms is enkel ruimte voor een rijbaan met aan weerszijden een trottoir, op andere delen is ook ruimte voor andere functies zoals parkeren en fietsparkeren. Het ontwerp is een samenspel tussen de beschikbare ruimte, de functies en de historische as tussen de gevels. De aanwezigheid van de natuurstenen stoepen, soms met trappen, hekwerken of toegangen naar souterrains is een randvoorwaarde voor het ontwerp. en het aanbieden van een comfortabel trottoir aan de westzijde. Het vrije trottoir zorgt voor oriƫntatie en overzicht en bied de voetganger een rijkdom aan vele stegen die de Lange Nieuwstraat met de Oudegracht verbinden.
Het ritme van lichtmasten, naast de rijbaan en aan weerszijden van de straat wordt, net zoals in de Korte Nieuwstraat, doorgezet. Door het autoparkeren en het fietsparkeren met elkaar te combineren blijft het westelijk trottoir vrij en overzichtelijk waardoor rust in het straatbeeld ontstaat. De bestaande bomen die in de straat staan worden in het ontwerp ingepast.

profielen ontwerp Lange Nieuwstraat

Profiel 1 ligt tussen de Hamburgerstraat en de Abraham Dolesteeg. De Lange Nieuwstraat is op dit deel smal en aan weerszijden zijn veel natuurstenen stoepen aanwezig. De rijloper wordt hier zo logisch mogelijk ingepast, zo dat de indeling recht doet aan de historische as tussen de gevels. De aanwezigheid van de natuurstenen stoepen en het aanbieden van een comfortabel trottoir aan de westzijde zijn leidend in het ontwerp. Het ritme van lichtmasten aan weerszijden van de straat wordt, net zoals in de Korte Nieuwstraat, doorgezet. Het vrije trottoir zorgt voor oriƫntatie en overzicht en bied de voetganger een rijkdom aan vele stegen die de Lange Nieuwstraat met de Oudegracht verbinden.

Het tweede profiel ligt ter plekke van het Museum Catharijneconvent. De entree van museum Catharijneconvent en de Sint Catharinakathedraal krijgen meer aansluiting bij de straat. Hoewel rijloper en de lichtmasten aan weerszijden van de straat doorlopen, is gekozen de bestrating van het entreeplein aan te sluiten op de natuurstenen band. De oude drielingen, de gebakken stenen die door de herinrichting vrijkomen, worden op het plein gebruikt. Om de entree te markeren wordt een patroon van geglazuurde okergele drielingen gemaakt , een patroon wat steeds intenser wordt richting de entree van het Museum Catharijneconvent. De drie bestaande bomen krijgen een nieuwe betekenis op het plein, de ronde boomspiegels zorgen voor een losser beeld. De grootste boom krijgt een natuurstenen zitrand en een groene invulling met vaste planten en bollen. De bus stopt dichtbij de entree van het museum.

Het middelste profiel ligt tussen de Korte Smeestraat en de ABC straat. De ruimte tussen de gevels is hier zo breed dat ruimte ontstaat om aan de oostzijde parkeerplaatsen op het trottoir te maken en aan de westzijde een breed, comfortabel trottoir aan te bieden. Afgezien van een enkele natuurstenen stoep (zonder hekwerk) is meestal een vrije ruimte van 3,5 meter aanwezig. De historische kromming van de straat, het ervaren van de verschillende gevels en het zicht op de Dom, worden hier optimaal benut. Door het autoparkeren en het fietsparkeren met elkaar te combineren blijft het westelijk trottoir vrij en overzichtelijk waardoor rust in het straatbeeld ontstaat.

Profiel 4 ligt tussen de Groenestraat en de Eligenstraat in en de Lange Nieuwstraat is hier het breedst. Dit geeft ruimte om het parkeren op te lossen en aan beide zijden van de straat een breed comfortabel trottoir te maken. Ter plekke van de nieuwe gevel van het zogenaamde Wouda gebouw worden nieuwe fietsparkeerplekken gemaakt. Een bijzonder punt in de straat met de aanwezigheid van drie musea, de imposante gevel van de Fundatie van Renswoude en het zicht op de Dom, wat zich hier openbaart. De bestaande bomen die hier in de straat staan zijn in het ontwerp ingepast.

Het vijfde profiel ligt tussen het Universiteitsmuseum en de Agnietenstraat. De straat is hier het smalst en opgespannen tussen de lage arbeiderswoningen van Beyerskameren en de statige bebouwing waar het Nijntje museum in gevestigd is. Doordat de rijloper versmald ontstaat ruimte op het westelijk trottoir, de verbinding met de Agnietenstraat en daarmee het Centraal Museum en het Nijntje museum wordt zo verbeterd. De straat is hier zo smal dat qua verlichting aan beide gevels gebruik wordt gemaakt van gevelarmaturen.

ontwerp Lange Nieuwstraat detaillering
impressies van het ontwerp voor de Lange Nieuwstraat

opdrachtgever: Stadsingenieurs gemeente Utrecht

ontwerp: 2018-2020