De oude boerenerf van de Carolinahoeve ligt in een door bos omrand open veld midden op de Veluwe. Het ensemble van hoeve, stal en schuur liggen prachtig op een kruispunt van wandelpaden en fietsroutes. De Carolinahoeve en het erf + omgeving waren toe aan een opknapbeurt.

De Carolinahoeve kent een lange historie als uitspanning. De ontspannen sfeer van losse stoelen en tafels in het gras en halfverharde paden waren inspirerend voor het ontwerp.

Op de verschillende topografische kaarten is de ligging van de hoeve op een open, lager gelegen plek middenin het bos te zien. Met uitzicht op de heuvel op gaande Koningslaan en de onzalige bossen.

ligging hoeve en inrichting van het erf

Het ontwerp van het erf  kenmerkt zicht door een overgang in beeld en beheer  van een cultuurlijk erf naar begraasd open gebied met Schotse Hooglanders met de bosrand in de rug. Op het erf is de overgang subtieler, van klinkers direct rondom de hoeve en stal, een halfverhard terras, intensief beheerd gras en hoog en kruidenrijk extensief beheerd gras.

Ook door het hekwerk op overgang hooiland en graasgebied  met vloeiendere lijnen te ontwerpen met ontstaat een natuurlijkere overgang. Met oog voor zichtlijnen, bijvoorbeeld vanaf de Koningslaan en de route van P Lappendeken.

ontwerp erf Carolinahoeve

Het ontwerp gaat uit van optimaal zicht vanuit alle zijden op de Carolinahoeve, waarbij alle gebouwen los op het erf staan. Het ontwerp en de gebruikte materialen zijn erf eenvoudig in opzet en beheer, waarbij zoveel regenwater wordt afgekoppeld door gebruik gras en halfverharding.

Het terras aan de noordzijde van de hoeve wordt gemaakt van halfverharding. Op het gras komen informele zitjes met kleine tafeltjes en op de grens van het lage en hoge gras komen houten speelaanleidingen. De drie bestaande houtsnijwerk bomen, overgebleven na de verwoestende tornado, en bewerkt door een kunstenaar, worden gebruikt in het ontwerp. Van een van de zieke eiken die gekapt wordt een klimboom en andere speelaanleidingen gemaakt.

Rondom hoeve en schuur komt een plint van gebakken klinkers waarbij de breedte functioneel is en gekozen is voor een eenvoudige lijnvoering. De klinkerstrook verbindt stal en hoeve en heeft een functie als route voor aanleveren goederen.

Fietsen kunnen aan twee zijden van de hoeve, tegen robinahouten stallingen worden geparkeerd. Beide stallingen zijn direct gekoppeld aan het fietspad.

Aan de zonzijde komt een boomgaard met hoogstamfruitbomen in strak stramien. Vroeger stonden hier ook fruitbomen en qua soort is gekozen voor 4 oude appelrassen. De appels worden gebruikt in de keuken van het restaurant. 

Onder de boomgaard kan worden gepicknickt in het gras, of er kan een potje badminton of twister gespeeld worden. Hoewel de tuin van de vakantiewoning in het ontwerp een stuk kleiner wordt, wordt het uitzicht vanuit de keuken en zitkamer van de vakantiewoning over het open veld prachtig.  Via de nieuwe openslaande deuren kom je op het terras. 

Het ontwerp Carolinahoeve gerealiseerd (foto's Sven Scholten)
MINTSKE landschapsontwerp

in opdracht van:         Natuurmonumenten & De Carolinahoeve    technische uitwerking:   Kim Kogelman Ruimtelijk Advies

ontwerp:         2020
uitvoering:      2021