De ontwerpstijl van MINTSKE landschapsontwerp is sober, functioneel en toch frivool. Ontwerpen gaat zo veel verder dan een paar mooie bij elkaar passende lijnen op papier zetten, het gaat erom een plein, straat of park te maken waar mensen zich thuis voelen en trots op zijn. Dat proces begint bij goed kijken en goed luisteren. De plek zelf is daarbij altijd de basis, een ontwerp moet passen bij haar omgeving, iets toevoegen, het ontwerp herbergt en vertelt de verhalen en historie. Een ontwerp zorgt daarnaast dat de openbare ruimte op een prettige manier gebruikt kan worden en daartoe ook uitnodigt.

Na het afronden van de studie Tuin & Landschapsinrichting in 2000 heb ik gewerkt als landschapsontwerper en projectleider van ruimtelijke plannen.  In al die jaren heb ik ervaring opgedaan met zowel de grote- als de kleine schaal, met complexe opgaven als het ontwerpen vanaf het eerste concept tot en met de uitvoeringsbegeleiding. Voor de oprichting van MINTSKE landschapsontwerp in 2016 heb ik gewerkt bij VHP s+a+l in Rotterdam, LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten in Amsterdam en tot slot bij Stadsingenieurs in Utrecht.

Samen met de opdrachtgever wordt altijd een, bij de vraag en locatie, passend plan bedacht. Welke stappen zijn zinvol, welke producten horen daarbij en wie willen we daarbij betrekken? Iedere vraag, iedere ontwerpopgave en elke plek is anders, de kunst is iedere keer met een frisse blik te starten. Door een uitgebreid netwerk kunnen bij iedere specifieke vraag of opdracht de juiste personen worden aangehaakt.

MINTSKE landschapsontwerp is lid van de NVTL.

Ervaring, dat zit wel goed.

Van concept tot detail, van steen tot boom, van ondergrond tot uitkijktoren, specifiek voor de plek, passend in haar omgeving en voor iedereen. MINTSKE landschapsontwerp ontwerpt.