werk volgt!

mintske sijsma

 

Sinds begin 2016 werk ik als zelfstandig landschapsontwerper. Na de afronding van

mijn studie Tuin & Landschapsinrichting in 2000 ben ik direct aan de slag gegaan.

In die jaren heb ik ervaring opgedaan met zowel de grote als de kleine schaal, met

complexe processen en plannen en het ontwerpen vanaf het eerste concept tot

en met de uitvoeringsbegeleiding.

samen

Samen met de opdrachtgever bedenk ik een bij de vraag en locatie passend plan. Welke stappen zijn zinvol, welke producten horen daarbij en wie willen we daarbij betrekken? Iedere vraag, iedere ontwerpopgave en elke plek is anders, de kunst is iedere keer met een frisse blik te starten.

locatie

De openbare ruimte bestaat om gebruikt te worden, te verrassen, te prikkelen of juist om er tot rust te komen. Voordat ik aan een opdracht begin ga ik altijd eerst kijken, kijken op locatie; wat zie je? hoe voelt het? waar schijnt wanneer de zon? Daarna vragen en goed luisteren, luisteren naar de opdrachtgever, naar belanghebbenden, naar de mensen die er wonen of werken, vragen naar de verschillende wensen, doorvragen over mogelijkheden en gedachten.

verhalen

De plek zelf is de basis, een ontwerp moet passen bij haar omgeving. Een goed ontwerp herbergt en vertelt de verhalen van een plek. Daarbij is een ontwerp nooit statisch; het moet kunnen meebewegen met nieuwe verhalen en gebruiksvormen. Daarom moet de basis van het ontwerp goed zijn, functioneel zijn in gebruik en gemaakt met sterke, duurzame materialen die passen op de plek.